اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نیرو

اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نیرو برای شرکت های فعال در حوزه هایی همچون تولید، توزیع و انتقال نییرو اعم از نیروگاه های شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص و نظایر آن الزامی میباشد چراکه که بر اساس قوانین و آیین نامه های دولتی عقد قرارداد در پروژه هایی که حداقل ۵۰ درصد اعتبار آن از سوی دولت تامین شده است صرفا با شرکت های پیمانکاری دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ممکن میباشد.

اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نیرو

اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نیرو

مراحل اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نیرو

چنانچه شرکتی برای باره نخست قصد اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نیرو را داشته باشد لازم است ابتدا اقدام به ثبت نام اولیه نمایند تا بعد از بررسی مدارک اولیه و تایید آن شناسه و رمزعبور سامانه ساجات برای شرکت متقاضی صادر گردد. در مرحله بعد شرکت می بایست اطلاعات لازم را از قبیل اطلاعات عمومی شرکت، سهام داران، هیات مدیره، پرسنا امتایز آور،قرارداد ها و … در سامانه وارد و مدارک لازم الصاق میگردد و در نهایت برای کارشناسی ارسال میشود.در مرحله بعد بعد از کارشناسی پرونده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تایید مدارک،گرید نیرو برای شرکت صادر میگردد.

شرایط اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نیرو

شرکت های پیمانکاری با توجه به پروژه های انجام داده و یا در حال اجرا ،تعداد پرسنل و هیات مدیره متخصص و همچنین توان مالی شرکت می توانند اقدام به اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نیرو در یکی از پایه های ۱ الی ۵ نمایند.

جهت اخذ رتبه نیرو در پایه ۵ شرکت می بایست یک نفر را با حداقل ۷ سال سابقه کار مرتبط( نیرو) با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت پروژه، مهندسی مکانیک (تمام گرایش ها)، الکترومکانیک، مهندسی دریا،مهندسی برق(تمام گرایش ها)، علمی کاربردی برق، ارتباطات، ابزار دقیق ،انرژی به عنوان مدیرعامل به سازمان معرفی نمایند.لذا جهت اخذ رتبه پیمانکای در رشته نیرو در پایه ۵ داشتن تجربه کاری و یا توان مالی الزامی نمیباشد.

اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نیرو در پایه ۴

جهت اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نیرو در پایه ۴ ،امتیاز تجربه کاری شرکت متقاضی می بایست حداقل برابر با ۵٫۵۳۶ باشد که این امتیاز به طور تقریبی از حدود ۱۸٫۰۰۰ میلیون ریال پروژه انجام داده شده قابل کسب میباشد. همچنین اعضا هیات مدیره حداقل دارای دو نفر فرد امتیازآور باشد که در مجموع باید ۷۵۰ امتیاز از سوابق کاری و مدرک تحصیلی کسب شده باشد.همچنین در این پایه می بایست حداقل ۱۱٫۰۷۱ را از طریق آخرین اظهارنامه مالیاتی (و یا میانگین سه سال اخیر) کسب بنمایند.

اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نیرو در پایه ۳

کسب حداقل ۷٫۳۸۱ امتیاز از پروژه های انجام داده شده( طی ۱۵ سال اخیر) که این میزان امتیاز به طور تقریبی از حدود ۳۷۰٫۰۰۰  میلیون ریال پروژه قابل کسب می باشد.آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت نیز می بایست حداقل ۲۲٫۱۴۱ امتیاز را کسب بنماید.حداقل امتیاز هیات مدیره و پرسنل امتیاز آور نیز که می بایست از طریق سوابق کاری و مدارک تحصیلی این افراد کسب گردد ۱۲۰۰ میباشد.

شرایط اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نیرو در پایه های ۱ و ۲

حدافل امتیازات لازم از تجربه کاری طی ۱۵ سال اخیر شرکت جهت اخذ پایه های ۱ و ۲ به ترتیب ۴۴٫۱۸۷ و ۲۲٫۰۹۴ می باشد .همچنین توان مالی مورد نیاز جهت اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نیرو در پایه های ۱ و ۲ به ترتیب ۶۶٫۲۸۱ و ۳۳٫۱۴۱ میباشد.

امتیاز هیات مذیره و پرسنل امتیاز آور جهت اخذ رتبه پیمانکاری نیرو در پایه های ۱ و ۲ به ترتیب ۳۰۰۰ و ۱۸۰۰ امتیاز تعیین شده است همچنین حداقل توان مالی مورد نیاز نیز به ترتیب ۶۶٫۲۸۱ و ۳۳٫۱۴۱ تعیین شده است.

جهت اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نیرو در پایه های ۱و ۲ علاوه بر موارد ذکر شده ،داشتن حداقل یک پروزه شاخص با موضوع اصلی نیرو داشته باشند که مبلغ آن برای پایه ۱می بایست حداقل ۳۶۷٫۰۰۰ میلیون ریال و برای پایه ۲ ۱۸۴٫۰۰۰ میلیون ریال میباشد(بعد از اعمال ضرایب تعدیل)

داشتن گرید نیرو این حسن را دارد که در پروژه های دولتی نسبت به شرکت هایی که فاقد تبه و گرید پیمانکاری نیرو هستند در اولویت قرار دارند.همچنین اخذ تسهیلات ازبانک ها و موسسات مالی نیز یکی دیگر ار مزایای اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نیرو می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *