آرشیو ماهانه : خرداد ۱۳۹۷

اخذ رتبه و گرید اخذ رتبه و گرید در حال حاضر با توجه به قوانین و آیین نامه های در حال اجرا، جزو ضروری ترین اموری است که می بایست شرکت های پیمانکاری ،مهندسین مشاور، انفورماتیکی، طرح و ساخت صنعتی و طرح و ساخت غیرصنعتی انجام دهند چرا که بدون داشتن رتبه و گرید امکان […]

جهت اخذ رتبه نفت و گاز باید دانست که با توجه به اهمیت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در ایران،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،شرکت های پیمانکاری ای که قصد فعالیت در این حوزه را دارند ملزم به داشتن شرایط خاصی نموده لذا در نهایت شرکت هایی مجوز ورود به معاملات و عقد قراداد […]