آرشیو ماهانه : مرداد ۱۳۹۷

اخذ رتبه پیمانکاری در رشته راه و ترابری اخذ رتبه پیمانکاری در رشته  راه و ترابری شامل شرکت هایی میگردد  که در امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها ،نظیر جاده های اصلی و فرعی،بزرگ راه ها،راه های ریلی، باند فرودگاه ،سیستم های انتقال هوایی پایه دار، فرودگاه ها، تونل ها، پل ها، راه های […]

اخذ رتبه مشاور اخذ رتبه مشاور و داشتن صلاحیت مشاوره برای شرکت هایی که در زمینه خدمات مشاوره در حوزه های خدمات مشاوره اقتصادی، خدمات مشاوره فنی – مهندسی و  خدمات مشاوره مدیریتی فعالیت دارند الزامی می باشد. لیکن جهت عقد قرارداد هایی که حداقل ۵۰ درصد اعتبار آنها از سوی دولت تامین می شود، […]

اخذ رتبه مشاور در رشته بازرسی فنی اخذ رتبه مشاور در رشته بازرسی فنی برای شرکت های فعال در اموری چون کنترل و تطابق کار انجام شده با مشخصات استاندارد ها،بررسی و تایید کارایی پروژه ،کنترل فنی وسایل و تجهیزات و ماشین آلات در مرحله ساخت کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری، کنترل کیفیت مواد و روش […]

اخذ رتبه پیمانکاری در رشته ابنیه و ساختمان اخذ رتبه پیمانکاری در رشته ابنیه و ساختمان برای شرکت هایی که در امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه چوبی ،آجری،سنگی،بتنی،فلزی و نظایر آن،پیاده رو سازی،جدول گذاری و نظایر آن فعالیت دارند و چنانچه قصد عقد قرارداد در پروژه هایی که حداقل ۵۰ درصد […]

اخذ رتبه پیمانکاری در رشته آب و فاضلاب اخذ رتبه پیمانکاری در رشته آب و فاضلاب برای شرکت های پیمانکاری فعال در حوزه فنی مهندسی ای همچون ساخت سیستم ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب ،سدها و بندها و تونل های انحراف آب و مخازن آب و شبکه های آب و فاضلاب ،آبرسانی […]

رتبه بندی پیمانکاران رتبه بندی پیمانکاران زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که بالاترین و مهمترین مرجع رتبه بندی و تشخیص صلاحیت افراد حقیقی و حقوقی اعم از پیمانکاران،مهندسین مشاور،انفورماتیک،طرح و ساخت صنعتی ،طرح و ساخت غیرصنعتی و مدیریت طرح جهت ورود به مناقصات دولتی می باشد.لذا شرکت های پیمانکاری می بایست جهت […]

اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نیرو اخذ رتبه پیمانکاری در رشته نیرو برای شرکت های فعال در حوزه هایی همچون تولید، توزیع و انتقال نییرو اعم از نیروگاه های شبکه های برق و تاسیسات برقی، پست های توزیع و الکترونیک عام و خاص و نظایر آن الزامی میباشد چراکه که بر اساس قوانین و آیین […]

اخذ رتبه مشاور در رشته راهسازی اخذ رتبه مشاور در رشته راهسازی از این روی برای شرکت های فعال در این حوزه مهم و الزامی می باشد که اغلب پروژه های راه و باند سازی دارای کارفرای دولتی (وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و …) بوده و از آنجایی که  طبق قانون معاملات دولتی،در پروزه […]