آرشیو ماهانه : مهر ۱۳۹۷

اخذ رتبه ۴ پیمانکاری اخذ رتبه ۴ پیمانکاری در چه شرایطی امکان پذیر است؟ چه شرکت هایی می تواندد اقدام به اخذ رتبه ۴ پیمانکاری بنمایند؟ مراحل و شرایط اخذ رتبه ۴ پیمانکاری چیست؟ در صورتی که شرکت شما دارای رتبه ۵ پیمانکاری و یا حتی بدون رتبه است و قصد اخذ رتبه ۴ پیمانکاری […]

ظرفیت مجاز پیمانکاران ظرفیت مجاز پیمانکاران بیانگر چیست؟ شرکت های پیمانکاری بر اساس نوع رشته و پایه ای که در آن موفق به اخذ رتبه پیمانکاری شده اند مجاز هستند که در طول یک سال و بصورت همزمان چه از لحظ ریالی و چه از لحاظ تعدادی، تعداد معینی پروژه در اختیار داشته باشند و […]

شرایط مهندس برای رتبه بندی شرایط مهندس برای رتبه بندی پیمانکاران با مهندسین مشاور و یا رتبه بندی انفورماتیک متفاوت از یکدیگر می باشد. عوامل گوناگونی بر اینکه یک فرد می تواند امتیازآور یک شرکت جهت اخذ رتبه باشد تاثیر گذار می باشد.در صورتی که شرکت متقاضی و یا موسسه حقوقی ای امورات مربوط به […]