تمام مظالب نوشته شده توسط : admin

درباره admin

جهت اخذ رتبه نفت و گاز باید دانست که با توجه به اهمیت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در ایران،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،شرکت های پیمانکاری ای که قصد فعالیت در این حوزه را دارند ملزم به داشتن شرایط خاصی نموده لذا در نهایت شرکت هایی مجوز ورود به معاملات و عقد قراداد […]