رتبه بندی

۰۱خرداد ۱۳۹۷
اخذ رتبه نفت و گاز

اخذ رتبه نفت و گاز  اخذ رتبه نفت و گاز از اصلی ترین شروط لازم جهت فعالیت در این حوزه می باشد. با توجه به اهمیت صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در ایران،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،شرکت های پیمانکاری ای که قصد فعالیت در این حوزه را دارند ملزم به داشتن شرایط خاصی […]